Вести с фронта. Март 1918, бронза, 1980
Вести с фронта. Март 1918, бронза, 1980
1 of 1